تازه

محور خنثی الاستیک و پلاستیک(حل مسئله-ویدئو)

  فاصله تار خنثی الاستیک و پلاستیک مورد بحث و بررسی قرار میگیرد . تار خنثی…

دوره آموزش مجازی فولاد(آمادگی آزمون های نظام مهندسی)

دوزه آموزش مجازی فولاد(آمادگی آزمون های نظام مهندسی)     آزمون های نظام مهندسی که در…

مقاومت خمشی مقطع آی شکل حول محور ضعیف(ویدئو-مسئله)

مقاومت خمشی یک مقطع نامتقارن آی شکل حول محور ضعیف را ضمن حل یک مسئله مورد…

مقاومت برشی تیر مختلط با برشگیر ناودانی

  مقاومت برشی اسمی یک تیر مختلط با برشگیر ناودانی در این مسئله مورد بحث و…

زمان تناوب تجربی نوسان(1)

در این ویدئو به بررسی حل یک مسئله در زمینه زمان تناوب تجربی در دو حالت…