دوره مجازی آمادگی فولاد آزمون محاسبات نظام مهندسی عمران

دوره طراحی سازه های فولادی مطابق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان به مهندسان عزیز و داوطلبان شرکت در آزمون های کسب پروانه اشتغال کمک می کند تا مراحل تجزیه و تحلیل ساختمانهای فولادی را آموخته و آنها را در حل سوالات آزمونهای نظام مهندسی و نیز کارهای عمرانی به کار ببندند.
سایت عمران آموز مفتخر می باشد که مجموعه ” آمادگی طراحی سازه های فولادی ” را به مهندسان عزیز ارائه میکند.
امید است در سایه تلاش روزافزون پیروز شوید.