محور خنثی الاستیک و پلاستیک(حل مسئله-ویدئو)

  فاصله تار خنثی الاستیک و پلاستیک مورد بحث و بررسی قرار میگیرد . تار خنثی…

دوره آموزش مجازی فولاد(آمادگی آزمون های نظام مهندسی)

دوزه آموزش مجازی فولاد(آمادگی آزمون های نظام مهندسی)     آزمون های نظام مهندسی که در…