محور خنثی الاستیک و پلاستیک(حل مسئله-ویدئو)

  فاصله تار خنثی الاستیک و پلاستیک مورد بحث و بررسی قرار میگیرد . تار خنثی…